28++ Pakdhe lagi bali saka semarang ukara ing dhuwur basa kramane yaiku ideas